rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Gasparyan, R.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2020 (1)

Last issue
PDF format

Gasparyan, R. Fedor Kuricyn, djak - Pověst o Drakulě-vojevodě (in English: Legend of the ruler Dracula by Fedor Kuricyn, the deacon) in: Slovjani.info, 2020, 5(1), pages 19-24. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Medžuslovjansko prěloženje od Rafaila Gasparyana iz Modernoj humanitarnoj Akademiji v Moskvě

ključne slova: Drakula; Fedor Kuricyn

summary: Interslavic translation by Rafail Gasparyan from the Modern Academy for Humanities in Moscow

keywords: Dracula; Fedor Kuricyn

2019 (2)

Last issue
PDF format

Gasparyan, R. Alfabetne vojny Slovjanov (vtora čest teksta) (in English: Alphabetic Wars of Slavs (second part)) in: Slovjani.info, 2019, 4(2), pages 37-51. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Členok v kratkosti razkryvaje vse sučne slovjanske pismenosti iz točky zrěnja alfabetnyh vojn, ktore hotěli do vseslovjanskogo koriščenja utvrditi toliko jednu pismenost nad vse druge. Jest pokazano, že razděljenje slovjanskogo světa na zapad i vazhod počelo netoliko tute vojny, ale i volju jih poraziti, kogda puti rěšenja byli takože različne od svojego města. Vo vtoroj česti kratko razkryvajemo kyrillicu i latinicu i eksperimenty s latiniceju.

ključne slova: alfabetne vojny; glagoljica; kyrillica; latinica; alfabetne eksperimenty

summary: This article is an attempt to review briefly all existing Slavic alphabets from the point of view of alphabetical wars, which are attempts to establish only one alphabet for widespread use, excluding or suppressing all others. It is shown that the separation of the Slavic world into the East and the West, however, gave start not only to the alphabetical wars, but also to attempts to overcome them, and the approach differed depending on in which part of the Slavic world these attempts were made. In second part there are brief reviews of Cyrillic and Latin scripts and review of the experiments with Latin script.

keywords: alphabetic wars; Glagolitic; Cyrillic; Latin; alphabetic experiments

Gasparyan, R. Alfabetne vojny Slovjanov (tretja čest teksta) (in English: Alphabetic Wars of Slavs (third part)) in: Slovjani.info, 2019, 4(2), pages 52-59. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Členok v kratkosti razkryvaje vse sučne slovjanske pismenosti iz točky zrěnja alfabetnyh vojn, ktore hotěli do vseslovjanskogo koriščenja utvrditi toliko jednu pismenost nad vse druge. Jest pokazano, že razděljenje slovjanskogo světa na zapad i vazhod počelo netoliko tute vojny, ale i volju jih poraziti, kogda puti rěšenja byli takože različne od svojego města. V tretjej česti kratko razkryvajemo bosančicu i arebicu i prědbežne rezultaty alfabetnyh vojn.

ključne slova: alfabetne vojny; glagoljica; kyrillica; latinica; alfabetne eksperimenty

summary: This article is an attempt to review briefly all existing Slavic alphabets from the point of view of alphabetical wars, which are attempts to establish only one alphabet for widespread use, excluding or suppressing all others. It is shown that the separation of the Slavic world into the East and the West, however, gave start not only to the alphabetical wars, but also to attempts to overcome them, and the approach differed depending on in which part of the Slavic world these attempts were made. In third part there are brief reviews of Bosančica and Arebica scripts and review of the preliminary results of alphabetic wars.

keywords: alphabetic wars; Glagolitic; Cyrillic; Latin; alphabetic experiments

2019 (1)

Last issue
PDF format

Carpow, G, Gasparyan, R. Požičkóva i zvųkorędna otęžkě vųtrě proběgu búdovanä međuslověnskoga jazyka (in English: Borrowing and phonologic problems within interslavic language construction process) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 13-36. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Članek-òv ïmá izučenije kriterijov oblübenostï tvornyh jazykov i otvori něktory iz nih v råbotji. V ovomu članku ïmá něktory dokazy potrěbnostï znïženä ličby ïnozemnyh slověs vųtrě proběgu búdovanä međuslověnskoga jazyka. Tvorca privođat alĝoriŧm dlä ustanovanä zdroja novyh neoloĝizmov zavodimyh v jazyk-òt. Tvorca probat maksimizovati ïndeksy gomonimstva i alofonstva i dostati potrěbnyǐ i dostatočnyǐ dlä jazyka sbor fonem, sojodnošat alofony i fonemy v råzvojennomu jazyku i soråvnat råzličny možnostï sodòržanä jazykóvoji azbuky.

ključne slova: zvųčnistvo; međuslověnskyǐ; jazyk; slověny; novoslověnskyǐ; požitek; zvųkoręd; azbuka

summary: This article provides an investigation of constructed language popularity criteria and reveals some of them in the paper. In this article, some proofs are provided for foreign words amount reduction necessity within interslavic language construction process. Authors devise an algorithm for determining the source for a new neologism being brought into the language. Authors try to maximize indexes of homonymy and allophony, while identifying a necessary and sufficient amount of phonemes for the language, relating allophones and phonemes of the language being constructed and comparing different possibilities of language alphabet content.

keywords: phonology; Interslavic; language; Slavic; Neoslavonic; borrowing; vowel; consonant; alphabet

2018 (2)

Last issue
PDF format

Gasparyan, R. Alfabetne vojny slovjanov (prva čest teksta) (in English: Alphabetic Wars of Slavs (first part)) in: Slovjani.info, 2018, 3(2), pages 49-58. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Členok v kratkosti razkryvaje vse sučne slovnanske pismenosti iz točky zrěnja alfabetnyh vojn, ktore hotěli do vseslovjanskogo koriščenja utvrditi toliko jednu pismenost nad vse druge. Jest pokazano, že razděljenje slovjanskogo světa na zapad i vazhod počelo netoliko tute vojny, ale i volju jih poraziti, kogda puti rěšenja byli takože različne od svojego města. V prvoj česti kratko razkryvajemo glagoljicu.

ključne slova: alfabetne vojny; glagoljica; kyrillica; latinica; alfabetne eksperimenty

summary: This article is an attempt to review briefly all existing Slavic alphabets from the point of view of alphabetical wars, which are attempts to establish only one alphabet for widespread use, excluding or suppressing all others. It is shown that the separation of the Slavic world into the East and the West, however, gave start not only to the alphabetical wars, but also to attempts to overcome them, and the approach differed depending on in which part of the Slavic world these attempts were made. In first part there is brief review of Glagolitic script.

keywords: alphabetic wars; Glagolitic; Cyrillic; Latin; alphabetic experiments

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)