rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Benešovský, V.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2020 (1)

Last issue
PDF format

Benešovský, V. Kto i kako uči se dnes češsky jezyk (in English: Who and how is learning the Czech language today) in: Slovjani.info, 2020, 5(1), pages 15-17. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Opyt učitelja češskogo jezyka iz Pragy.

ključne slova: učenje češskogo jezyka; motivacija do učenja se slovjanskyh jezykov od inzemcev

summary: The experience of a teacher the Czech language in Prague

keywords: learning the Czech language; motivation to the learning Slavic languages

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)