Skočiti na glavno sodrženje

Črězkulturna gramotnost učitelja v dnešoj oblasti obrazovanja

Englijsko nazvanje:

Cross-cultural literacy for teachers in additional professional education

Avtor:

Elena Georgievna Kolesina

Izdanje:

2019 (2)

Rezjume:

Razslědovanje članka davaje několiko definicij od koncepta "črězkulturno" i jihne pozicije v multikultornom učenji, specifičnosti raboty modernogo učitelja, postanovuje pedagogične uslovja, i obezpečuje formovanje črězkulturnoj gramotnosti i uslovjah doplnjučego profesionalnogo obrazovanja.

Rezjume (Englijsky):

The research gives some definitions of the concept of "cross-cultural literacy" and its place in multicultural education, specifics of the work of a modern teacher, determines the pedagogical conditions that ensure the formation of cross-cultural literacy in conditions of additional vocational education.

Ključne slova:

črězkulturna gramotnost; mnogokulturno obrazovanje; medžukulturny dialog; funkcijonalny model črězkulturnoj gramotnosti učitelja; dopolnjuče profesionalno obrazovanje

Ključne slova (Englijsky):

cross-cultural literacy; multicultural education; intercultural dialogue; functional model of cross-cultural literacy of teachers; additional professional education