Skočiti na glavno sodrženje

Kto sųt Slovjani v češskyh lětopisah srědnogo věka?

Englijsko nazvanje:

Who are the Slavs in Czech medieval chronicles?

Avtor:

Anton Rastislav Lisjak

Izdanje:

2019 (2)

Rezjume:

Tutoj članòk zanimaje sę izslědovańjem (vse)slovjanskoj identičnosti među Čehami v vrěmenah srědnjego věka. Članòk odgovarjaje na pytańje o tom, kako sut na slovjansky identitet ględali pisatelji lětopisov v Čehiji v srědnjem věku. V članku ne vhođų gluboko v analizų vsih lětopisov, no usrědotòčujų sę na poslědnjem iz njih, na tako nazyvajemom Lětopisu Pulkavy, ktory davaje najcělějši obraz slovjanskogo identiteta v češskom srědnjem věku.

Rezjume (Englijsky):

The article deals with the existence of (common) Slavic identity among the Czechs during the Middle Ages. The article answers the question of how the writers of chronicles in the Czech lands in the Middle Ages viewed Slavic identity and themselves. In this article, I do not go into a deep analysis of all the chronicles, but focus on the last among them, the so-called Chronicle of Pulkava, which gives the most complete picture of Slavic identity in the Czech Middle Ages.

Ključne slova:

slovjansky identitet; Čehi; Lětopis Přibika Pulkavy; Slovjani; srědny věk

Ključne slova (Englijsky):

Slavic identity; Czechs; Chronicle of Pulkava; Slavs; Middle Ages