Skočiti na glavno sodrženje

Slovjanski bogi

Englijsko nazvanje:

Slavic gods

Avtor:

Ing. Martin Dokoupil

Izdanje:

2019 (1)

Rezjume:

Tutoj članok hoče prinesti lučše znanje o slovjanskyh bogah v kontekstu indoevropejskyh bogov i mitov prědhristijanskoj ery. Piše o vsih poznanyh prirodnyh bogah i vezah medžu njimi.

Rezjume (Englijsky):

This article seeks to raise awareness of the Slavic gods in the context of the Indo-European gods and myths of the pre-Christian era. It lists all found natural deities and relationships between them.

Ključne slova:

slovjanski bogi; Perun; bogi i mity

Ključne slova (Englijsky):

Slavic gods; Perun; gods and myths