Skočiti na glavno sodrženje

Slovjanska kulturna diplomacija - SWOT analyza, strategija i taktika do budučnosti

Avtor:

assoc. prof. Vojtěch Merunka Ph.D.

Izdanje:

2016 (1)

Rezjume:

Slověnski narody trěbujut imati strategične instrumenty, ktorimi by mogli sebě pozitivno ovplyvati medžunarodnu situaciju. Trěba jest držeti kontakty na črezgranične ljudi, ktori by znali slověnsku kulturu, da by oni kako sovezniki Slověnov za naš profit pomagali poddrživati naše legitimne interesy v globaliziranom světu.

Ključne slova:

slovjanska kulturna diplomacija; SWOT analiza; taktika; strategija