Skočiti na glavno sodrženje

Slovjanske vlivy v Esperanto

Englijsko nazvanje:

Slavic influence to Esperanto

Avtor:

Giorgio Silfer, drs. Jan van Steenbergen

Izdanje:

2018 (2)

Rezjume:

Članok govori o avtoru jezyka Esperanto Lazaru Ludviku Zamenhofu i o vlivah slovjanskyh jezykov do jezyka Esperanto.

Rezjume (Englijsky):

The article presents the author of Esperanto Lazar Ludwig Zamenhof and the influence of Slavic languages to Esperanto.

Ključne slova:

Esperanto; Lazar Ludvik Zamenhof; slovjanske vlivy v Esperanto

Ključne slova (Englijsky):

Esperanto; Lazar Ludwig Zamenhof; Slavic influence to Esperanto