Skočiti na glavno sodrženje

Medžuslovjanska poezija

Englijsko nazvanje:

Interslavic poetry

Avtor:

Radovan Masár

Izdanje:

2018 (1)

Rezjume:

Poet i tvorca prvoj češskoslovackoj filmovoj poezie Radovan Masár Vam prědstavuje odlomok iz gotovovanoj knigy s rabočim nazvanjem Panslav. Sbornik poezije v slovjanskom duhu bude sodržati poeziju v četyryh jezykah i bude obogačena ilustracijami v tradičnom obrazcu v netradičnoj formě. Objedinuje se v njej hudožstvo mnogyh slovjanskyh avtorov, i sojedinuje, kako napovědaje poema, bolše slovjanskyh narodov.

Rezjume (Englijsky):

Poet and inventor of the first Czechoslovak film poetry Radovan Masár presents you a snippet of the forthcoming book with the working name Panslav. The poetry collection in the Slavic spirit will contain poems in four languages and will be enriched to illustrate the traditional pattern in an no-traditional form. It combines the art of a number of Slavic artists and joins, as the poem suggests, several Slavic nations.

Ključne slova:

Radovan Masár; Slovjanska poezija; filmova poezija

Ključne slova (Englijsky):

Radovan Masár; Slavic poetry; film poetry