Skočiti na glavno sodrženje

Četvrto slovjansko proglašenje

Englijsko nazvanje:

Fourth Slavic memorandum

Avtor:

Rafael Novokmet

Izdanje:

2018 (1)

Rezjume:

Četvrto proglašenje Slovjanskoj unie International za status Lužičskyh Srbov ne kako nacijonalna menšina ale kako samostojny narod.

Rezjume (Englijsky):

Fourth memorandum of the Slavic union International about the status of Lusatian Serbs in Germany not as a national minority but as an independent nation.

Ključne slova:

Slavic union International; Lužičski Srbi; nacijonalna menšina; samostojny narod

Ključne slova (Englijsky):

Slavic union International; Lusatian Serbs; national minority; independent nation