Skočiti na glavno sodrženje

Razvitje interesa do srbskoj kultury v Rossiji

Englijsko nazvanje:

Development of interest in Serbian culture in Russia

Avtor:

assoc. prof. Natalia Aleksandrovna Bondarenko CSc.

Izdanje:

2018 (1)

Rezjume:

Članok prezentuje historiju vezov medžu Rossijeju i Srbijeju, i potom avtor govori o svojem projektu Srbija v srdcu mojem.

Rezjume (Englijsky):

The article presents the history of cultural relations between Russia and Serbia and then the author talks about her own project of Srbija in my heart.

Ključne slova:

kulturne vezy; Srbija; Rossija; projekt Srbija v srdcu mojem

Ključne slova (Englijsky):

cultural relations; Serbia; Russia; the project of Serbia in my heart