Skočiti na glavno sodrženje

Sveta Ljudmila 1100 lět: tradicija - narodne korenje - rodina - věra

Englijsko nazvanje:

Saint Ludmila 1100 years: tradition - national roots - family - faith

Avtor:

Nina Weissová

Izdanje:

2018 (1)

Rezjume:

Projekt Sveta Ljudmila započel se lěta 2016 i jest zaščičen rovnoimennym družstvom. Jego cilj jest prazdnovanje 1100. godiščiny mučenickoj smrti svetoj Ljudmily, ktora bude lětom 2021. Cilj družstva jest slavjenje tutoj godiščiny. Dalje pomočju kulturnyh dějanj, izstavk, tvorjenjem audiovizualnyh ili drugyh umětničsky artefaktov, i takože ohranjenjem krajiny i pamětnikov. Smyslom projekta jest podkrěpiti narodny identitet sučasnoj občiny i tvoriti vyše cěnjene kulturnu i životnu okolinu za sučasnu generaciju. Veče informacij o projektu jest na webovyh stranicah www.svataludmila.cz ili na Fejsbuku (www.facebook.com/svataludmila1100let).

Rezjume (Englijsky):

The Svatá Ludmila 1100-year project originated in 2016 and is sheltered by the association of the same name. Its goal is to celebrate the 1100th anniversary of Saint Ludmila's martyr's death in 2021. The aim of the association is therefore to honor the mentioned anniversary. Then, through cultural events, exhibitions, audiovisual or other art artefacts, as well as landscape and monument care. The project aims to strengthen respect for this important woman, to support the national identity of contemporary society and to create a more valuable cultural and environmental environment for present generation. More information about the project can be found at www.svataludmila.cz or on Facebook (www.facebook.com/svataludmila1100let).

Ključne slova:

sveta Ljudmila Češska; godiščiny; narodni patroni

Ključne slova (Englijsky):

Saint Ludmila of Bohemia; anniversaries; national patrons