Skočiti na glavno sodrženje

Prva slovjanska proklamacija k slovjanskym govornikam i drugym ljudjam

Englijsko nazvanje:

First Slavic Proclamation to the Slavic speakers and other people

Avtor:

Rafael Novokmet

Izdanje:

2017 (2)

Rezjume:

Članok govori o ideji modernyh medžunarodnyh slovjanskyh aktivnostjah po vzoru podobnyh medžunarodnyh organizacij iz oblasti neslovjanskyh jezykov.

Rezjume (Englijsky):

The article discusses the idea of modern international Slavic activities based on patterns of similar international organizations in the area of non-Slavic languages.

Ključne slova:

Slovjanska unija; medžunarodne aktivnosti

Ključne slova (Englijsky):

Slavic Union; International activities