Skočiti na glavno sodrženje

Biskup Duh - Čeh, ktorym načinaje historija Zagreba, soglasno s Janom Kollárom: blagověst Hrvatov

Englijsko nazvanje:

Bishop Duh - Czech person who initiated the history of Zagreb, according to Jan Kollár: Blessed enouncement to Croats

Avtor:

prof. Dr.Sc. Marijan Lipovac

Izdanje:

2017 (2)

Rezjume:

Članok govori o češskom prinosu do razvoja grada Zagreba, ktory se počinaje od 11-ogo stolětja, kogda prvy zagrebsky biskup byl čeh s mitičnym imenem Duh. Jego licom načinaje dodnes živa tradicija češsko-hrvatskyh vezov.

Rezjume (Englijsky):

The article describes the Czech contribution to the development of Zagreb city, which begins in the 11th century, when the first bishop of Zagreb was Czech person having mythical name Duh, who begined a living tradition of Czech-Croatian relations to this day.

Ključne slova:

biskup Duh; češi v Zagrebu

Ključne slova (Englijsky):

bishop Duh; Czechs in Zagreb