Skočiti na glavno sodrženje

Glagoly kako priměr medžujezyčnyh homonim v srbskom, češskom i slovačskom jezykah

Englijsko nazvanje:

Verbs as an example of interlingual homonyms in Serbian, Slovak and Czech

Avtor:

Tijana Stojanović

Izdanje:

2017 (2)

Rezjume:

Avtor v svojem članku piše o fenomenu, ktory često komplikuje prěloženje iz jednogo blizkogo jezyka do drugogo - medžujezyčne homonima. Tuto se demonstruje na priměru trěh slovjanskyh jezykov - srbskom, slovačskom i češskom. Do članka se koristili tri slědujuče slovniky: Rečnik srpskoga jezika publikovany od Matice srpskoj 2007 RSJ, Krátky slovník slovenského jazyka (2003), i Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2007).

Rezjume (Englijsky):

The author of this paper focuses on a phenomena that frequently cause problems when we translate one language to another – interlingual homonyms. It will take the example of the translation between three Slavic languages – Serbian, Slovak and Czech, which shows a lot of such interlingual connections. The references of this paper come from two books: Rečnik srpskoga jezika published by Matica srpska 2007 RSJ, Krátky slovník slovenského jazyka (2003) and Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2007).

Ključne slova:

medžujezyčne homonima; slovjanske jezyky; češsky, slovačsky, i srbsky jezyky; glagoly

Ključne slova (Englijsky):

Interlingual Homonyms; Slavic languages; Czech, Slovak, Serbian; verbs