Skočiti na glavno sodrženje

Polska wersja legendy słowiańskiej i jej współczesny wymiar z punktu widzenia pedagoga

Avtor:

PhDr. Maria Kocór Ph.D.

Izdanje:

2017 (1)

Rezjume:

Text govori o historiji Slovjanov i genezi držav na osnově znajemoj legendy. Tri brati putovali da by iskali lěpše žitje za svojih ljudij, i kogda je našli, oběčali na sebe pamětovati. Rus išel bystro na vozhod, i Leh s Čehom putovali dalje s nadějeju, že naidut město za svoje domoviny. Čeh došel na lěpy jug, i Leh došel na zapad na město, ktoro nazval Gniezno. Kako legenda interpretuje vzajemnost? V textu sut autorske myšlenja i izkušenosti iz pedagogičnoj raboty, informacije iz anket i razslědovanj i prědloženja do razvitja Slovjanskoj unie.

Ključne slova:

legenda; Leh; Čeh; Rus, jezyk i kultura slovjanska; sorabota