Skočiti na glavno sodrženje

Prva medžunarodna lingvistična konferencija o medžuslovjanskom jezyku CISLa 2017

Avtor:

assoc. prof. Vojtěch Merunka Ph.D.

Izdanje:

2017 (1)

Rezjume:

Conference on InterSlavic Language 2017, http://cisla.slavic-union.org/ jest prvo medžunarodno zasědanje ljudij, ktori uže mnogo lět sorabotajut na Internetu. Smyslom konferencije jest strětiti jedin drugogo, bezposrědny obměn pogledov, vzajemna inspiracija, i glubočejša sorabota do dalečejšego razvitja našego občego interesa, ktorymi sut slovjanske skonstruovane zonalne jezyky, vključajuč možnost jihnogo širenja do praxi.

Ključne slova:

CISLa 2017; medžuslovjansky jezyk; konferencija