Skočiti na glavno sodrženje

Projekt Slovanskej únie "Slovanská kultúrna diplomacia" ako nástroj zachovania slovanskej identity

Avtor:

assoc. prof. Natalia Aleksandrovna Bondarenko CSc.

Izdanje:

2016 (2)

Rezjume:

V článku sa analyzujú nové sociokultúrne javy v Čechách a v Rusku, a to v projekte "Slovanská kultúrna diplomacia". Tento projekt je zameraný na zachovanie a rozvoj slovanských jazykov a kultúr, národnej identity v období globalizácie.

Ključne slova:

identitet; slovjanska vzajemnost; slovjanska kulturna diplomacija