Skočiti na glavno sodrženje

Vladimír Kiseljov - avtor grafiky iz pokryvnoj stranice

Englijsko nazvanje:

Vladimir Kiseljov - author of the graphics on the cover

Avtor:

Vladimír Kiseljov

Izdanje:

2020 (1)

Rezjume:

Vladimír Kiseljov jest češsky artist v oblasti živopisa i nastěnnogo živopisa, performancije, scenograf, režiser. Sotvoril i dal ime novomu artističnomu stilu sinestetizm, v ktorom tvori. Žive i rabotaje v Pragě.

Rezjume (Englijsky):

Vladimír Kiseljov is a Czech interdisciplinary artist in the fields of painting and mural painting, art performance, design, scenography and film. He created and named his own complex artistic direction called synesthetics. He lives and works in Prague.

Ključne slova:

sinestetizm; živopis; nastěnny živopis; hudožstvena perfomancija; dizajn; scenografija; film

Ključne slova (Englijsky):

synestetism; painting; mural painting; art performance; design; scenography; film