redakcija (editors)

kontakt na redakciju: redakcija@slovjani.info

členi sověta redakcije abecedno (editorial board members alphabetically sorted)

rukovodstvo redakcije (editorial management)

glavny redaktor (editor-in-chief)
drs. Jan van Steenbergen
Language Creation Society, Ijmuiden
Netherlands
glavny redaktor (editor-in-chief)
assoc. prof. Vojtěch Merunka, Ph.D.
Czech University of Life Sciences in Prague, CTU in Prague
Czechia
izkonavči redaktor (executive editor)
assist. prof. Martin Molhanec, CSc.
Czech Technical University in Prague
Czechia

Glavny redaktor jest odgovorny za upravjenje sověta redakcije, i imaje konečno slovo, čto bude publikovano, i reprezentuje redakciju v socijalnyh funkcijah i redakcijnyh aktivnostjah izdanj. Druge jegove odpovědnosti vključajut tvorjenje i obezpečenje vrěmennyh limitov.

Izkonavči redaktor rukovodi prěgledanje tekstov od avtorov na jihnu jasnost, interpunkciju, gramatiku, i sodržanje do sistemy dvojnogo slěpogo prěgledanja (double-blind-review). Druge jegove odpovědnosti vključajut tvorjenje i obezpečenje vrěmennyh limitov.

The editor-in-chief is in charge of managing the editorial board and has the final say on what gets published and serves as the publication's representative at social functions and publication's editorial activities. Other responsibilities include creating and enforcing deadlines.

The executive editor manages reviewing texts submitted by authors for clarity, punctuation, grammar, and content in the double-blind-review system. Other responsibilities include creating and enforcing deadlines.

La ĝenerala redaktisto administras edaktistojn kaj havas la finan vorton, kio estis publikigita kaj funkcias kiel reprezentanto de la publikigado ĉe sociaj funkcioj kaj en la redaktado de la eldonejoj. Aliaj respondecoj inkluzivas kreadon kaj devigadon de templimoj.

La plenuma redaktoro administras reviziojn de tekstoj senditaj de aŭtoroj por klareco, interpunkcio, gramatiko kaj enhavo en la duobla-blinda-revizia sistemo. Aliaj respondecoj inkluzivas kreadon kaj devigadon de templimoj.

Главны редактор јест одговорны за управјенье совета редакције, и имајет конечно слово, что буде публиковано, и репрезентује редакцию в социялных функциях и редакцијных активностях издань. Друге одповедности включают творјенье и обезпечује временных лимитов.

Изконавчи редактор руководи прегледанье текстов од авторов на јихну јасност, интерпункцию, граматику, и содржанье до системы двојного слепого прегледаня (double-blind-review). Друге одповедности включают творјенье и обезпеченье временных лимитов.