rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %, nazvanje = %, rezjume = %prostor%, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2018 (1)

Last issue
PDF format

Redakcija Na východ Časopis Na vzhod (Navýchod) - črěz poznanje do porazuměnja (in English: Journal Navýchod (to the East) - through knowledge to understanding) in: Slovjani.info, 2018, 3(1), page 6. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Vzhodnoevropsky klub jest družstvo studentov Filosofičskogo fakulteta Univerziteta Karlova i drugyh ljudij interesujučih se do oblasti vzhodnoj Evropy. Jegov cilj jest tvoriti prostor za studijum vzhodnoj Evropy i otvorjeny obměn nazrěnj medžu ljudimi različnogo mněnja, cennostij i perspektiv.

ključne slova: časopis Navýchod (Na vzhod)

summary: East European Club is an association of students of the Faculty of Philosophy of the Charles University and other people involved in the area of Eastern Europe. Its primary objective is to create space for the study of Eastern Europe and open exchange of views among the people of diverse minds, values and perspectives.

keywords: journal Navýchod (to the East)

2017 (1)

Last issue
PDF format

Rihter, A. Forum slovanskih kultur oživčuje slovansko kreativnost: Strategija mednarodne ustanove FSK in: Slovanská unie, 2017, 2(1), pages 6-12. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Forum slovanskyh kultur v partnerstvu s medžunarodnymi organizacijami, narodnymi iniciativami i gospodarstvom reprezentuje, poddrživaje i razvivaje kreativnost slovjanskyh kulturnyh prostorov. Poddrživaje kulturne projekty, mobilitu umětnikov i expertov i širi tečenje informacij iz oblasti kultury, nauky i umětnosti. Jegov celj jest byti močnym partnerom i ključnym sogovornikom v globalnom dialogu i kulturě kako instrumentu razvitja ljudskogo společenstva.

ključne slova: kultura; naslědstvo; literatura; turizm; theatro; muzeologija

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)