rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2016

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2016 (2)

Last issue
PDF format

Kulhavý, A., Merunka, V. Slovanská vzájemnost in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 1-5. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Referát přednesený dne 20. 9. 2016 v Senátu Parlamentu ČR na konferenci "T. G. Masaryk a 95. výročí tzv. Ruské pomocné akce"

ključne slova: slovjanska vzajemnost

Králík, J., Poláková, M. 3. ročník mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 6-9. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

Bolf, P. O nejstarším původu Slovanů in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 10-13. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: O nejstarším původu Slovanů panují přinejmenším od XIX. století (kdy se o to lidé začali více, a zejména vědecky zajímat) nejrůznější zvěsti. Slované se objevili v polovině prvního tisíciletí bez jasné návaznosti na předchozí kultury. Během poměrně krátké doby osídlily celou východní polovinu Evropy od dnešního Hamburku po Soluň na jihu a po Ural a Kavkaz na východě a jihovýchodě. Území o rozloze přes 3 miliony kilometrů čtverečních dokázali naši předci osídlit během pouhých 100 až 200 let. Jak mohli Slované osídlit tak obrovské území v tak krátké době?

Polanský, D. Slovanské jazyky na úsvitu dějin in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 14-19. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Cílem tohoto článku je poukázat na to, že teorie o masovém šíření slovanských jazyků v Evropě raného středověku, v době stěhování národů, se stává čím dál méně pravděpodobnou, že přibývá indicií, které tuto teorii napadají, zpochybňují. Kromě pozoruhodných, zásadních dat z oblasti genetiky, týkajících se příbuznosti jednotlivých evropských populací a proměn struktury evropských populací v čase , kterým se věnoval článek Antona Perdiha v časopise Slovanská unie 2016/1, lze poukázat i na některé další poznatky z oblasti historických písemných pramenů, lingvistiky a archeologie.

ključne slova: slovjanske jezyky

Bondarenko, N. Projekt Slovanskej únie "Slovanská kultúrna diplomacia" ako nástroj zachovania slovanskej identity in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 20-23. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: V článku sa analyzujú nové sociokultúrne javy v Čechách a v Rusku, a to v projekte "Slovanská kultúrna diplomacia". Tento projekt je zameraný na zachovanie a rozvoj slovanských jazykov a kultúr, národnej identity v období globalizácie.

ključne slova: identitet; slovjanska vzajemnost; slovjanska kulturna diplomacija

Swat, M. Svezki Lva s kavoju in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 24-26. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Dnes žijemo v takom vrěmeni, že slovjanoljubec mogl by se zasmutiti. Istinno, imajemo dobu v kojej možno jest pomysliti, že cěla naša moderna kultura i vsekake jej prvěstki krěpkim tokom a širokimi volnami tečut nam od Zapada i Ameriki ili iduč podle Kitaja. Ako by onoj neščestny slovjanoljubec pijuč čašku kavy imal tako mračne myslji v svojoj slovjanskoj mysli, ona čaška kavy mogla by mu prjamo v lice kriknuti živym glasom slovjanskogo odčajanogo žaljenja. Ako li kava byla by s mlěkom, mogla by razkričati se dvojno.

ključne slova: kava; bitva 1683; Viena; Jerzy Franciszek Kulczycki

Bolf, P. Rusko a Evropa, vzpomínka na Masaryka in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 27-29. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

ključne slova: propaganda; Masaryk; Tolstoj; Borovský

Belskaja, D. Hej, Slované! in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 30-31. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

ključne slova: vseslovjansky sjezd Praga 1998; slovjansko dviženje

Redakcija Nakladatelství Lukáš Lhoťan in: Slovanská unie, 2016, 1(2), page 31. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

Dzjubová, I. Konference T. G. Masaryk a 95. výročí tzv. Ruské pomocné akce in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 33-39. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Dne 20. září se od 14h pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR pana Ing. Zdeňka Škromacha ve Frýdlantském salónku Senátu Parlamentu ČR konala mezinárodní konference na téma "T. G. Masaryk a 95. výročí tzv. Ruské pomocné akce". Konferenci odborně připravil Všekozácký svaz českých zemí a Slovenska, z.s. ve spolupráci s Koordinační radou ruských krajanů v České republice z.s. a Ruským střediskem vědy a kultury v Praze. Konferenci zahájil ataman Všekozáckého svazu pan Mikhail A. Dzyuba a vladyka Kirill, Metropolita Stavropolský a Nevinnomysský, který je předsedou synodálního výboru Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu pro spolupráci s kozáctvem.

ključne slova: kazaki; Russka pomočna akcija 1921

Körner, S. Kozáci a "Ruská pomocná akce" (1921) in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 33-39. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

ključne slova: kazaki; Russka pomočna akcija 1921

Redakcija Pokrova na Vltavě in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 40-41. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

Redakcija text písně: Kada padne prvi snjeg in: Slovanská unie, 2016, 1(2), page 42. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

ključne slova: pěsnja

Redakcija text písně: Kak za Donom za rěkoj in: Slovanská unie, 2016, 1(2), page 43. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

ključne slova: pěsnja

Redakcija text písně: Po goram Karpatskim in: Slovanská unie, 2016, 1(2), page 44. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

ključne slova: pěsnja

2016 (1)

Last issue
PDF format

Merunka, V. Úvodní slovo in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 1-2. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

Králík, J., Poláková, M. Třetí ročník mezinárodního festivalu DNY SLOVANSKÉ KULTURY 2016 in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 3-12. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

Králík, J. Kompletní program mezinárodního festivalu DNY SLOVANSKÉ KULTURY 2016 in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 13-19. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

Merunka, V. Symbolika festivalu in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 20-23. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

ključne slova: glagolica; slovjanske simboly

Pieta, K., Ruttkay, M. Nitra a Bojná – významné slovanské sídla na západnom Slovensku in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 24-28. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Úrodné nížiny západného Slovenska boli odpradávna vyhľadávané ľudskými spoločenstvami a preto boli husto osídlené. Tu sa v praveku formovali viaceré praveké kultúry a priestor okolo stredného toku Dunaja bol osou ríše keltských Bójov i hranicou Rímskeho impéria. Formovali sa tu aj prvé stredoveké štátne útvary na našom území – Nitrianske kniežatstvo a následne aj východná časť Veľkej Moravy. V priebehu 8. a 9. storočia na území medzi hrebeňom Karpát a riekou Hron vzniklo viacero významných včasnostredovekých stredísk. Z nich nepochybne mimoriadnu úlohu zohrávala Nitra, sídlo Pribinu a Svätopluka. V ostatných rokoch sa do popredia pozornosti archeológov, historikov i verejnosti dostala ďalšia archeologická pamiatka – Bojná.

ključne slova: Nitra, Bojná; Velika Morava

Perdih, A., Polanský, D. Původ Slovinců in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 29-35. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: O původu Slovinců převládají dvě skupiny výkladů: Přistěhovalecké (invazní) a domorodé (autochtonistické). Přistěhovalecké (invazní) výklady říkají, že se předci Slovinců přistěhovali ze Zakarpatí v 6. nebo 7. století po Kr. Domorodé (autochtonistické) výklady říkají, že my Slovinci sídlíme na svých územích "od nimr", tj. od nepaměti, odevždy. Pro přistěhovalecké (invazní) výklady, že se předci Slovinců přistěhovali ze Zakarpatí v 6. nebo 7. století po Kr., není známý žádný dobový zdroj. Pro domorodé (autochtonistické) výklady, že my Slovinci sídlíme na svých územích "od nimr", tj. od nepaměti, odevždy, jsou k dispozici: a. čtyři dobové zdroje b. jazykovědné argumenty (Alinei) c. archeologické údaje (Curta) d. "genetické" údaje Zde představíme zejména ty poslední, tj. nejnovější "genetické" údaje.

Merunka, V. Slovjanska kulturna diplomacija - SWOT analyza, strategija i taktika do budučnosti in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 36-46. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Slověnski narody trěbujut imati strategične instrumenty, ktorimi by mogli sebě pozitivno ovplyvati medžunarodnu situaciju. Trěba jest držeti kontakty na črezgranične ljudi, ktori by znali slověnsku kulturu, da by oni kako sovezniki Slověnov za naš profit pomagali poddrživati naše legitimne interesy v globaliziranom světu.

ključne slova: slovjanska kulturna diplomacija; SWOT analiza; taktika; strategija

Redakcija Pokyny pro autory in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 47-48. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: poučenje avtoram

ključne slova: avtori; poučenje

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)