rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Spáčil, D.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2018 (1)

Last issue
PDF format

Merunka, V., Spáčil, D. Medžuslovjansky Hajku kalendar (in English: Interslavic Haiku calendar) in: Slovjani.info, 2018, 3(1), page 84. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Poezija pisana medžuslovjansky.

ključne slova: poezija; medžuslovjansky jezyk

summary: Poetry written in Interslavic.

keywords: poetry; Interslavic language

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)