rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Ryzhova, A.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2018 (2)

Last issue
PDF format

Ryzhova, A. Narod ljubi nas: počutja upada Carstva v vozpomněnjah svědkov 300-lětnogo jubileja doma Romanovyh (in English: The People Love Us: the Feelings of the Empire's Decline in the Contemporary Memoirs of the 300-years Anniversary of the Romanov Dynasty) in: Slovjani.info, 2018, 3(2), pages 5-12. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Poslědna i jedinstvena oslava sěmejstva Romanovyh, ktora byla dolžnoj se prazdnovati vsenarodno, ostavila gluboko vpečetljenje na sučasnikov. Svědky v svojih vozpomněnjah i dnevnikah opisyvali reakciju naroda, elity i Nikolaja Drugogo. Cělj članka jest složeno ukazati podobnosti i razliky mněnj poslě oslav v kontekstu počutij upada Carstva.

ključne slova: 300-lětna ročnica doma Romanovyh; vozpomněnja; Nikolaj II; oslava; sěmejstvo Romanovyh

summary: The last and only celebration of the Romanov Dynasty that had to be celebrated nationwide left the great impression on the contemporaries. Witnesses in their own memoirs and diaries described the reaction of the people, elites and Nicholas II. That paper's goal is to complexly demonstrate similarities and differences of the opinions based on the results of the celebrations in the feelings of the Empire's decline context.

keywords: 300-years aniversary of the Romanovs; memoirs; Nicholas II; celebrations; the Romanov dynasty

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)