rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Radičević, G.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2019 (2)

Last issue
PDF format

Radičević, G. Haiku (in English: Haiku) in: Slovjani.info, 2019, 4(2), page 75. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Medžuslovjanska poezija v japonskom stilu Haiku.

ključne slova: Haiku

summary: Interslavic poetry in the Japan style Haiku.

keywords: Haiku

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)