rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Polanský, D.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2016 (2)

Last issue
PDF format

Polanský, D. Slovanské jazyky na úsvitu dějin in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 14-19. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Cílem tohoto článku je poukázat na to, že teorie o masovém šíření slovanských jazyků v Evropě raného středověku, v době stěhování národů, se stává čím dál méně pravděpodobnou, že přibývá indicií, které tuto teorii napadají, zpochybňují. Kromě pozoruhodných, zásadních dat z oblasti genetiky, týkajících se příbuznosti jednotlivých evropských populací a proměn struktury evropských populací v čase , kterým se věnoval článek Antona Perdiha v časopise Slovanská unie 2016/1, lze poukázat i na některé další poznatky z oblasti historických písemných pramenů, lingvistiky a archeologie.

ključne slova: slovjanske jezyky

2016 (1)

Last issue
PDF format

Perdih, A., Polanský, D. Původ Slovinců in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 29-35. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: O původu Slovinců převládají dvě skupiny výkladů: Přistěhovalecké (invazní) a domorodé (autochtonistické). Přistěhovalecké (invazní) výklady říkají, že se předci Slovinců přistěhovali ze Zakarpatí v 6. nebo 7. století po Kr. Domorodé (autochtonistické) výklady říkají, že my Slovinci sídlíme na svých územích "od nimr", tj. od nepaměti, odevždy. Pro přistěhovalecké (invazní) výklady, že se předci Slovinců přistěhovali ze Zakarpatí v 6. nebo 7. století po Kr., není známý žádný dobový zdroj. Pro domorodé (autochtonistické) výklady, že my Slovinci sídlíme na svých územích "od nimr", tj. od nepaměti, odevždy, jsou k dispozici: a. čtyři dobové zdroje b. jazykovědné argumenty (Alinei) c. archeologické údaje (Curta) d. "genetické" údaje Zde představíme zejména ty poslední, tj. nejnovější "genetické" údaje.

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)