rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Lisjak, A.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2019 (2)

Last issue
PDF format

Lisjak, A. Kto sųt Slovjani v češskyh lětopisah srědnogo věka? (in English: Who are the Slavs in Czech medieval chronicles?) in: Slovjani.info, 2019, 4(2), pages 28-36. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Tutoj članòk zanimaje sę izslědovańjem (vse)slovjanskoj identičnosti među Čehami v vrěmenah srědnjego věka. Članòk odgovarjaje na pytańje o tom, kako sut na slovjansky identitet ględali pisatelji lětopisov v Čehiji v srědnjem věku. V članku ne vhođų gluboko v analizų vsih lětopisov, no usrědotòčujų sę na poslědnjem iz njih, na tako nazyvajemom Lětopisu Pulkavy, ktory davaje najcělějši obraz slovjanskogo identiteta v češskom srědnjem věku.

ključne slova: slovjansky identitet; Čehi; Lětopis Přibika Pulkavy; Slovjani; srědny věk

summary: The article deals with the existence of (common) Slavic identity among the Czechs during the Middle Ages. The article answers the question of how the writers of chronicles in the Czech lands in the Middle Ages viewed Slavic identity and themselves. In this article, I do not go into a deep analysis of all the chronicles, but focus on the last among them, the so-called Chronicle of Pulkava, which gives the most complete picture of Slavic identity in the Czech Middle Ages.

keywords: Slavic identity; Czechs; Chronicle of Pulkava; Slavs; Middle Ages

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)