rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Kulhavý, A.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2016 (2)

Last issue
PDF format

Kulhavý, A., Merunka, V. Slovanská vzájemnost in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 1-5. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Referát přednesený dne 20. 9. 2016 v Senátu Parlamentu ČR na konferenci "T. G. Masaryk a 95. výročí tzv. Ruské pomocné akce"

ključne slova: slovjanska vzajemnost

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)