rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Kolesina, E.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2019 (2)

Last issue
PDF format

Kolesina, E. Črězkulturna gramotnost učitelja v dnešoj oblasti obrazovanja (in English: Cross-cultural literacy for teachers in additional professional education) in: Slovjani.info, 2019, 4(2), pages 62-67. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Razslědovanje članka davaje několiko definicij od koncepta "črězkulturno" i jihne pozicije v multikultornom učenji, specifičnosti raboty modernogo učitelja, postanovuje pedagogične uslovja, i obezpečuje formovanje črězkulturnoj gramotnosti i uslovjah doplnjučego profesionalnogo obrazovanja.

ključne slova: črězkulturna gramotnost; mnogokulturno obrazovanje; medžukulturny dialog; funkcijonalny model črězkulturnoj gramotnosti učitelja; dopolnjuče profesionalno obrazovanje

summary: The research gives some definitions of the concept of "cross-cultural literacy" and its place in multicultural education, specifics of the work of a modern teacher, determines the pedagogical conditions that ensure the formation of cross-cultural literacy in conditions of additional vocational education.

keywords: cross-cultural literacy; multicultural education; intercultural dialogue; functional model of cross-cultural literacy of teachers; additional professional education

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)