rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Körner, S.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2016 (2)

Last issue
PDF format

Körner, S. Kozáci a "Ruská pomocná akce" (1921) in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 33-39. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

ključne slova: kazaki; Russka pomočna akcija 1921

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)