rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Bolf, P.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2016 (2)

Last issue
PDF format

Bolf, P. O nejstarším původu Slovanů in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 10-13. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: O nejstarším původu Slovanů panují přinejmenším od XIX. století (kdy se o to lidé začali více, a zejména vědecky zajímat) nejrůznější zvěsti. Slované se objevili v polovině prvního tisíciletí bez jasné návaznosti na předchozí kultury. Během poměrně krátké doby osídlily celou východní polovinu Evropy od dnešního Hamburku po Soluň na jihu a po Ural a Kavkaz na východě a jihovýchodě. Území o rozloze přes 3 miliony kilometrů čtverečních dokázali naši předci osídlit během pouhých 100 až 200 let. Jak mohli Slované osídlit tak obrovské území v tak krátké době?

Bolf, P. Rusko a Evropa, vzpomínka na Masaryka in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 27-29. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

ključne slova: propaganda; Masaryk; Tolstoj; Borovský

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)