rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Šabalin, D.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2019 (2)

Last issue
PDF format

Šabalin, D. Aplikacija "Medžuslovjansky slovnik" (in English: The application "Interslavic Dictionary") in: Slovjani.info, 2019, 4(2), pages 5-8. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Aplikacija "Medžuslovjansky slovnik" je sozdana v oktobru 2019 roka medžunarodnoju družinoju dobrovoljnyh programistov i prěvoditeljev. Slovnik pozvaljaje dělati prěvody medžuslovjanskyh slov na večinstvo slovjanskyh jezykov i obratno, a takože avtomatično generuje gramatične formy dlja vsakogo slova. Programa je adaptovana dlja koriščenja kako na kompjuterah, tako i na mobilnyh telefonah, imaje vysoku bystrost i funkcionuje daže bez svezi s internetom. Rabota nad projektom se prodolžaje.

ključne slova: medžuslovjansky jezyk; slovnik; slovosbor; gramatika; časovanje; sklonjenje; izrabotyvanje softvera; medžunarodna surabota

summary: The application "Interslavic Dictionary" was created in October 2019 by an international team of volunteer programmers and translators. The dictionary translates words between Interslavic and most of Slavic languages, and also automatically generates grammatical forms of the selected word. The application is adapted for use on computers and mobile phones, has high speed and works even when the Internet connection is lost. Work on the project continues.

keywords: interslavic language; dictionary; vocabulary; grammar; conjugation; declension; software development; international cooperation

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)