Borrowing and phonologic problems within interslavic language construction process

Požičkóva i zvųkorędna otęžkě vųtrě proběgu búdovanä međuslověnskoga jazyka

George Carpow

Rafail Gasparyan

Publication date:

2019

Abstract in English :

This article provides an investigation of constructed language popularity criteria and reveals some of them in the paper. In this article, some proofs are provided for foreign words amount reduction necessity within interslavic language construction process. Authors devise an algorithm for determining the source for a new neologism being brought into the language. Authors try to maximize indexes of homonymy and allophony, while identifying a necessary and sufficient amount of phonemes for the language, relating allophones and phonemes of the language being constructed and comparing different possibilities of language alphabet content.

Abstract in Interslavic :

Članek-òv ïmá izučenije kriterijov oblübenostï tvornyh jazykov i otvori něktory iz nih v råbotji. V ovomu članku ïmá něktory dokazy potrěbnostï znïženä ličby ïnozemnyh slověs vųtrě proběgu búdovanä međuslověnskoga jazyka. Tvorca privođat alĝoriŧm dlä ustanovanä zdroja novyh neoloĝizmov zavodimyh v jazyk-òt. Tvorca probat maksimizovati ïndeksy gomonimstva i alofonstva i dostati potrěbnyǐ i dostatočnyǐ dlä jazyka sbor fonem, sojodnošat alofony i fonemy v råzvojennomu jazyku i soråvnat råzličny možnostï sodòržanä jazykóvoji azbuky.

Journal: SLOVJANI.info

ISSN: 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line)

PDF: 2019-1

Volume: 4

Issue: 1

First page: 13

Last page: 36