Interslavic language in the life of a Czech blind student, traveler and lover of languages

Medžuslovjansky język v žiťju češskogo nevidęćego studenta, pųtovatelja i ljubitelja językov

Roberto Lombino

Publication date:

2019

Abstract in English :

The text deals with the contact of its author with the Interslavic language. The author describes the role of Interslavic in his life and describes in detail how he got to Interslavic, how he sees it, how he participates in its development and uses it in practice. At the end of the article, he presents some ideas on Interslavic as a universal communication tool among people of the Slavic nations.

Abstract in Interslavic :

Tekst sę odnosi k kontaktu jegovogo avtora s medžuslovjanskym językom. Avtor v njem opisuje rolju medžuslovjanskogo języka v svojem žiťju i podrobno råzkazyvaje o tom, kako jest k medžuslovjanskomu języku prišel, kako jego vidi, kako sòråbotaje na jegovom råzvoju i kako jego koristi v praktikě. Na koncu članka prědlagaje několiko svojih myslij na temu podhoda k medžuslovjanskomu języku kako univerzalnogo srědstva komunikacije medžu členami slovjanskyh narodov.

Journal: SLOVJANI.info

ISSN: 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line)

PDF: 2019-1

Volume: 4

Issue: 1

First page: 8

Last page: 12