Nitra a Bojná – významné slovanské sídla na západnom Slovensku

Karol Pieta

Matej Ruttkay

Publication date:

2016

Abstract in Interslavic :

Úrodné nížiny západného Slovenska boli odpradávna vyhľadávané ľudskými spoločenstvami a preto boli husto osídlené. Tu sa v praveku formovali viaceré praveké kultúry a priestor okolo stredného toku Dunaja bol osou ríše keltských Bójov i hranicou Rímskeho impéria. Formovali sa tu aj prvé stredoveké štátne útvary na našom území – Nitrianske kniežatstvo a následne aj východná časť Veľkej Moravy. V priebehu 8. a 9. storočia na území medzi hrebeňom Karpát a riekou Hron vzniklo viacero významných včasnostredovekých stredísk. Z nich nepochybne mimoriadnu úlohu zohrávala Nitra, sídlo Pribinu a Svätopluka. V ostatných rokoch sa do popredia pozornosti archeológov, historikov i verejnosti dostala ďalšia archeologická pamiatka – Bojná.

Journal: SLOVJANI.info

ISSN: 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line)

PDF: 2016-1

Volume: 1

Issue: 1

First page: 24

Last page: 28