Verbs as an example of interlingual homonyms in Serbian, Slovak and Czech

Glagoly kako priměr medžujezyčnyh homonim v srbskom, češskom i slovačskom jezykah

Tijana Stojanović

Publication date:

2017

Abstract in English :

The author of this paper focuses on a phenomena that frequently cause problems when we translate one language to another – interlingual homonyms. It will take the example of the translation between three Slavic languages – Serbian, Slovak and Czech, which shows a lot of such interlingual connections. The references of this paper come from two books: Rečnik srpskoga jezika published by Matica srpska 2007 RSJ, Krátky slovník slovenského jazyka (2003) and Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2007).

Abstract in Interslavic :

Avtor v svojem članku piše o fenomenu, ktory često komplikuje prěloženje iz jednogo blizkogo jezyka do drugogo - medžujezyčne homonima. Tuto se demonstruje na priměru trěh slovjanskyh jezykov - srbskom, slovačskom i češskom. Do članka se koristili tri slědujuče slovniky: Rečnik srpskoga jezika publikovany od Matice srpskoj 2007 RSJ, Krátky slovník slovenského jazyka (2003), i Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2007).

Journal: SLOVJANI.info

ISSN: 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line)

PDF: 2017-2

Volume: 2

Issue: 2

First page: 21

Last page: 26