Polska wersja legendy słowiańskiej i jej współczesny wymiar z punktu widzenia pedagoga

Maria Kocór

Publication date:

2017

Abstract in Interslavic :

Text govori o historiji Slovjanov i genezi držav na osnově znajemoj legendy. Tri brati putovali da by iskali lěpše žitje za svojih ljudij, i kogda je našli, oběčali na sebe pamětovati. Rus išel bystro na vozhod, i Leh s Čehom putovali dalje s nadějeju, že naidut město za svoje domoviny. Čeh došel na lěpy jug, i Leh došel na zapad na město, ktoro nazval Gniezno. Kako legenda interpretuje vzajemnost? V textu sut autorske myšlenja i izkušenosti iz pedagogičnoj raboty, informacije iz anket i razslědovanj i prědloženja do razvitja Slovjanskoj unie.

Journal: SLOVJANI.info

ISSN: 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line)

PDF: 2017-1

Volume: 2

Issue: 1

First page: 42

Last page: 47