Projekt Slovanskej únie "Slovanská kultúrna diplomacia" ako nástroj zachovania slovanskej identity

Natalia Aleksandrovna Bondarenko

Publication date:

2016

Abstract in Interslavic :

V článku sa analyzujú nové sociokultúrne javy v Čechách a v Rusku, a to v projekte "Slovanská kultúrna diplomacia". Tento projekt je zameraný na zachovanie a rozvoj slovanských jazykov a kultúr, národnej identity v období globalizácie.

Journal: SLOVJANI.info

ISSN: 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line)

PDF: 2016-2

Volume: 1

Issue: 2

First page: 20

Last page: 23