Slovanské jazyky na úsvitu dějin

Dušan Polanský

Publication date:

2016

Abstract in Interslavic :

Cílem tohoto článku je poukázat na to, že teorie o masovém šíření slovanských jazyků v Evropě raného středověku, v době stěhování národů, se stává čím dál méně pravděpodobnou, že přibývá indicií, které tuto teorii napadají, zpochybňují. Kromě pozoruhodných, zásadních dat z oblasti genetiky, týkajících se příbuznosti jednotlivých evropských populací a proměn struktury evropských populací v čase , kterým se věnoval článek Antona Perdiha v časopise Slovanská unie 2016/1, lze poukázat i na některé další poznatky z oblasti historických písemných pramenů, lingvistiky a archeologie.

Journal: SLOVJANI.info

ISSN: 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line)

PDF: 2016-2

Volume: 1

Issue: 2

First page: 14

Last page: 19