rezultat poiskanja

parametry poiskanja:  avtor = %redakcija%, nazvanje = %, abstrakt = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2018 (1)


HTML format
PDF format

redakcija Na východ Časopis Na vzhod (Navýchod) - črěz poznanje do porazuměnja (in English: Journal Navýchod (to the East) - through knowledge to understanding) in: Slovjani.info, 2018, 3(1), page 6. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from: http://slovjani.info.

Vzhodnoevropsky klub jest družstvo studentov Filosofičskogo fakulteta Univerziteta Karlova i drugyh ljudij interesujučih se do oblasti vzhodnoj Evropy. Jegov cilj jest tvoriti prostor za studijum vzhodnoj Evropy i otvorjeny obměn nazrěnj medžu ljudimi različnogo mněnja, cennostij i perspektiv.

ključne slova: časopis Navýchod (Na vzhod)

East European Club is an association of students of the Faculty of Philosophy of the Charles University and other people involved in the area of Eastern Europe. Its primary objective is to create space for the study of Eastern Europe and open exchange of views among the people of diverse minds, values and perspectives.

keywords: journal Navýchod (to the East)

2017 (1)


HTML format
PDF format

redakcija Předběžný program festivalu in: Slovanská unie, 2017, 2(1), pages 4-5. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from: http://slovjani.info.

2016 (2)


HTML format
PDF format

redakcija Nakladatelství Lukáš Lhoťan in: Slovanská unie, 2016, 1(2), page 31. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from: http://slovjani.info.

redakcija Pokrova na Vltavě in: Slovanská unie, 2016, 1(2), pages 40-41. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from: http://slovjani.info.

redakcija text písně: Kada padne prvi snjeg in: Slovanská unie, 2016, 1(2), page 42. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from: http://slovjani.info.

ključne slova: pěsnja

redakcija text písně: Kak za Donom za rěkoj in: Slovanská unie, 2016, 1(2), page 43. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from: http://slovjani.info.

ključne slova: pěsnja

redakcija text písně: Po goram Karpatskim in: Slovanská unie, 2016, 1(2), page 44. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from: http://slovjani.info.

ključne slova: pěsnja

2016 (1)


HTML format
PDF format

redakcija Pokyny pro autory in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 47-48. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from: http://slovjani.info.

poučenje avtoram

ključne slova: avtori, poučenje

novo poiskanje

avtor (author)
nazvanje (title)
abstrakt (abstract)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)