rezultat poiskanja

parametry poiskanja:  avtor = %Perdih, A%, nazvanje = %, abstrakt = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2016 (1)


HTML format
PDF format

Perdih, A., Polanský, D. Původ Slovinců in: Slovanská unie, 2016, 1(1), pages 29-35. ISSN 2464-756X (print), ISSN 2464-7578 (on-line). Available from: http://slovjani.info.

O původu Slovinců převládají dvě skupiny výkladů: Přistěhovalecké (invazní) a domorodé (autochtonistické). Přistěhovalecké (invazní) výklady říkají, že se předci Slovinců přistěhovali ze Zakarpatí v 6. nebo 7. století po Kr. Domorodé (autochtonistické) výklady říkají, že my Slovinci sídlíme na svých územích "od nimr", tj. od nepaměti, odevždy. Pro přistěhovalecké (invazní) výklady, že se předci Slovinců přistěhovali ze Zakarpatí v 6. nebo 7. století po Kr., není známý žádný dobový zdroj. Pro domorodé (autochtonistické) výklady, že my Slovinci sídlíme na svých územích "od nimr", tj. od nepaměti, odevždy, jsou k dispozici: a. čtyři dobové zdroje b. jazykovědné argumenty (Alinei) c. archeologické údaje (Curta) d. “genetické” údaje Zde představíme zejména ty poslední, tj. nejnovější “genetické” údaje.

novo poiskanje

avtor (author)
nazvanje (title)
abstrakt (abstract)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)